50×50 или 100×100 мм, в разбежку «волна»

50×50 или 100×100 мм, в разбежку «волна»