50×50 или 100×100 мм, в разбежку

50×50 или 100×100 мм, в разбежку